Przedszkole dawniej i dzi?

Strona BIP

Wiadomości z przedszkola


O przedszkolu PDF Drukuj Email
Redaktor: Natalia   
14.02.2009.
  

Przedszkole istnieje od 1969 roku.


Przedszkole mie?ci si? w wolnostoj?cym, dwukondygnacyjnym budynku. Wyposa?ony jest w wideodomofon zapewniaj?cy sta?y nadzór nad tym, kto zglasza si? po dziecko, a tak?e monitoring dzia?aj?cy przez 24 godz. na dob?. Posiada pi?? sal z przyleg?ymi ?azienkami, które s? estetyczne i funkcjonalnie dostosowane do wieku i rozwoju dzieci. Dodatkowo placówka dysponuje  gabinetem metodycznym i specjalistycznym, dzi?ki czemu zapewniamy dzieciom kompetentn? opiek? psychologiczn? i logopedyczn?. Na terenie przedszkola jest ogród wyposa?ony w bezpieczny sprz?t i zabawki.
 
Do przedszkola ucz?szczaj? dzieci od 2,5 do 5 – lat. W ka?dej grupie jest 26 dzieci, pod opiek? wykwalifikowanych nauczycieli i przyjaznych im pracownikom obs?ugi. Dodatkowo w grupie trzylatków zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Organizujemy dla dzieci 4 posi?ki w ci?gu dnia: ?niadanie, drugie ?niadanie (owoce i napoje), obiad, podwieczorek. Zapewniamy sta?y dost?p do napojów (dystrybutor z wod? mineraln?). Realizujemy program adaptacji trzylatków do przedszkola, którego g?ównym celem jest u?atwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola. W tym celu, w miesi?cu czerwcu i sierpniu, przyj?te trzylatki wraz z rodzicami, zapraszamy na cykl spotka?, podczas których dzieci mog? pobawi? si? w swojej przysz?ej sali, pozna? przedszkole, kolegów i nauczycielki.
 
Obecnie nosi nazw? Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa”
 

 

Zmieniony ( 26.01.2017. )