przesyłki zagraniczne


Marketing's task then becomes one of "selling" the organisation's products and messages to the "outside" or external stakeholders. This refers to how the product gets to the customer; the distribution channels and intermediaries such as wholesalers and retailers who enable customers to access products or services in a convenient manner. The four often referred to as the marketing mix or the marketing program, 1 represent the basic tools which marketers can use to bring their products or services to market.

Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. Należy pamiętać, że członkowie i recenzenci odpowiadają jedynie za jakość tekstów w czasopiśmie (a i to indywidualnie - każdy za recenzowany przez siebie tekst), a nie za teksty umieszczone w innych działach tej witryny. Trzeba wypełnić deklarację ( tekst z deklaracją - załącznik nr 1 ), dołączyć do niej informację instytucji (istotna jest forma prawna ze względu na typ członkostwa) oraz zakresie działalności i te dokumenty przesłać na adres: ul. 1 , 1 -1 z dopiskiem.

Top